High Performance Sustainable Leadership

Volg je de outer path modules ‘High Performance Sustainable Leadership’ dan leer je leidinggevenden, senior managers, en bestuurders te helpen om succesvolle doorbraken (ofwel ‘Flow’) te boeken voor duurzame waarde-creatie op 3 niveaus: persoonlijk, hun organisatie en de maatschappij.

Deze opleiding is geschikt voor leidinggevenden, alsook voor consultants die de leidinggevenden bijstaan om de veranderkracht te verhogen. Coaching is normaal gesproken gericht op de persoonlijke dimensie: hoe kan je bepaalde persoonlijke doelen behalen in je eigen invloedsfeer? Consultants helpen leiders bij uitdagingen die de organisatie raken. Hoe verhoog je de resultaten van de organisatie?

Door de complexe verandering van vandaag, is er een nieuwe uitdaging bij gekomen: Hoe zorg je dat de organisatie maatschappelijke / duurzame waarde creëert voor de samenleving en de natuur. Dit is een collectieve/systeem uitdaging die er voor zorgt dat de leider en zijn adviseurs hun repertoire dienen te vergroten. Hiermee kan de leider en zijn organisatie duurzame impact op de maatschappij realiseren. Waarde-creatie voor je zelf, de organisatie en de maatschappij – ofwel High Performance Sustainable Leadership.

Als gelicenseerde ChiFactum High Performance Sustainable Leadership professional, doe je dat niet alleen. Je bevindt je in de ChiFactum community, waarin we van elkaar leren en samen groeien.

Deze holistische en maatschappelijk-relevante benadering maakt High Performance Sustainable Leadership tot een unieke en uiterst waardevolle ondersteuning voor iedere leider die met zijn organisatie collectieve / systeem impact wil realiseren.

Bekijk de introductievideo.

Close contact

Current position